BSc kurzusok

BSc kurzusok

Kötelező tárgyak

Kurzus Típus Heti
óraszám
Kredit Ajánlott
félév
Tantárgyfelelős
Kémiai biztonságtechnika EA 1 2 1. félév Durkó Gábor
Szerves kémia I. EA+GY 3+1 6 2. félév Durkó Gábor
Szerves kémia II. EA+GY 3+1 4 3. félév Szabó Dénes
Szerves kémia labor LAB 8 8 3. félév Szabó Dénes
Természetes szénvegyületek EA+GY 2+1 6 4. félév Perczel András
Kémiai technológia EA+GY 3+1 6 4. félév Tolnai Gergely
Üzemlátogatás GY 2 2 5. félév Tolnai Gergely

Kötelezően választható tárgyak

Kurzus Típus Heti
óraszám
Kredit Ajánlott
félév
Tantárgyfelelős
Szerves kémia szeminárium haladóknak GY 1 2 3. félév Novák Zoltán
Polimer kémia EA 2 3 4. félév Iván Béla
A biológia alapjai EA 2 3 4. félév Kele Péter
Szerves kémia labor haladóknak LAB 4 6 5. félév Durkó Gábor

Szabadon választható tárgyak

Kurzus Típus Heti
óraszám
Kredit Ajánlott
félév
Tantárgyfelelős
Szeminárium a Szerves kémia (1) előadáshoz GY 2 2 2. félév Láng Emma
Szeminárium a Szerves kémia (2) előadáshoz GY 2 2 3. félév Láng Emma