Tanárszakos kurzusok

Tanárszakos kurzusok

Kémiatanár szakos hallgatóknak

Kurzus

Típus

Heti
óraszám

Kredit

Ajánlott
félév

Tantárgyfelelős

Kémiai biztonságtechnika

EA (köt. vál.)

1

2

1. félév

Durkó Gábor

Szerves és természetes szénvegyületek kémiája

EA (kötelező)

3

3

2. vagy 4. félév

Perczel András

Szerves kémia szeminárium kémiatanároknak

GY (kötelező)

2

2

3. vagy 5. félév

Láng Emma

Kiegészítő szerves kémia szeminárium biológia-kémia szakos tanároknak

GY (köt. vál.)

2

2

3. vagy 5. félév

Láng Emma

Szerves kémia labor kémiatanároknak

LAB (kötelező)

4

4

6. félév

Láng Emma

A biológia alapjai

EA (köt. vál.)

2

3

1. félév

Kele Péter

Biológiatanár szakos hallgatóknak (ha a másik szakjuk nem kémia)

Kurzus Típus Heti
óraszám
Kredit Ajánlott
félév
Tantárgyfelelős
Szerves kémia előadás EA (kötelező) 3 3 2. félév Láng Emma

Természetismeret - környezettan tanárszakos hallgatóknak

Kurzus Típus Heti
óraszám
Kredit Ajánlott
félév
Tantárgyfelelős
Szénvegyületek kémiája EA (kötelező) 2 2 7. félév Bánóczi Zoltán