MSc kurzusok

MSc Kurzusok

TERMÉSZETTUDOMÁNYI ALAPOZÓ TÁRGYAK

KURZUS

TÍPUS

HETI
ÓRASZÁM

KREDIT

AJÁNLOTT
FÉLÉV

TANTÁRGYFELELŐS

Elméleti szerves kémia

EA

2

4

1.

Csámpai Antal

Gyógyszeripari kutatás és fejlesztés

EA

2

4

1. / 3.

Kotschy András

KÖTELEZŐ TÁRGYAK

KURZUS

TÍPUS

HETI
ÓRASZÁM

KREDIT

AJÁNLOTT
FÉLÉV

TANTÁRGYFELELŐS

Biomolekuláris kémia és biokémia

EA

2+1

4

1.

Perczel András

Fémorganikus kémia

EA

2+1

4

2.

Csámpai Antal

Nyári szakmai gyakorlat

LAB

1

2

3.

Novák Zoltán

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK

KURZUS

TÍPUS

HETI
ÓRASZÁM

KREDIT

AJÁNLOTT
FÉLÉV

SPECIALIZÁCIÓ

TANTÁRGYFELELŐS

Biológiailag aktív peptidek EA 2 4 1. / 3. Gyógyszerkutatás Mező Gábor

Biomolekulák NMR spektroszkópiája

EA

2

4

1. / 3.

Szerkezetkutatás, Szintetikus kémia

Perczel András

Fehérje alapú gyógyszer hatóanyagok analitikája EA 2 4 2. / 4. Analitika, Gyógyszerkutatás Urbányi Zoltán

Heteroaromás vegyületek kémiája

EA

2

4

1. / 3.

Gyógyszerkutatás, Szintetikus kémia

Csámpai Antal

Homogén katalízis

EA

2

4

1. / 3.

Gyógyszerkutatás, Szerkezetkutatás, Szintetikus kémia

Novák Zoltán

Szerves spektroszkópia EA 2 4 2. / 4. Gyógyszerkutatás, Szintetikus kémia Vass Elemér
Szintetikus szerves kémia EA 2 4 1. / 3. Gyógyszerkutatás, Szintetikus kémia Csámpai Antal
Tömegspektrometria EA 2 4 1. / 3. Analitika, Szerkezetkutatás Vácziné Schlosser Gitta Zsófia
Katalízis labor LAB 4 8 2. / 4. Gyógyszerkutatás, Szintetikus kémia Novák Zoltán
Polimer kémia labor LAB 4 8 1. / 3. Gyógyszerkutatás, Szintetikus kémia Iván Béla
Szerves kémiai szintézisek labor LAB 4 8 2. / 4. Gyógyszerkutatás, Szintetikus kémia Durkó Gábor
Szerves spektroszkópia labor LAB 4 8 2. / 4. Gyógyszerkutatás Vass Elemér

SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK

KURZUS

TÍPUS

HETI
ÓRASZÁM

KREDIT

AJÁNLOTT
FÉLÉV

TANTÁRGYFELELŐS

A szellemi tulajdonvédelem alapjai

EA

2

3

2. / 4.

Gács János

Angol nyelvű kommunikáció a kémiában GYAK 2 3 2. / 4. Durkó Gábor

Biológiailag aktív peptidek kémiai és funkcionális jellemzése in vitro

EA

2

3

1. / 3.

Bősze Szilvia

Biológiailag aktív peptidek kémiai és funkcionális jellemzése in vitro, laboratóriumi gyakorlat

LAB

4

6

1. / 3.

Bősze Szilvia

Gyakorlatok a természetes szénvegyületek köréből LAB 4 6 2. / 4. Bánóczi Zoltán
Gyógyszerek szerkezete és hatása EA 2 3 1. / 3. Hudecz Ferenc
Molekuláris informatika GYAK 4 6 2. / 4. Farkas Ödön
Polimerek tervezett szintézise EA 2 3 1. / 3. Iván Béla
Számítógépes gyógyszertervezés EA 2 3 1. / 3. Keserű György Miklós
Számítógépes vizualizációs technikák GYAK 2 2 1. / 3. Farkas Ödön
Szénhidrátkémia EA 2 3 1. / 3. Perczel András
Szerves kémiai szintézisek II labor LAB 4 6 2. / 4. Durkó Gábor
Szisztematikus szerves kémia EA 2 4 1. / 3. Szabó Dénes
Totálszintézisek klasszikusai EA 2 3 1. / 3. Soós Tibor