Szerves Kémia Problémamegoldó Verseny

Szerves Kémia Problémamegoldó Verseny

Az ELTE Szerves Kémiai Tanszéke a BME Szerves Kémiai és Technológiai Tanszékével és a Semmelweis Egyetem Szerves Vegytani Intézetével közösen évente országos problémamegoldó versenyt szervez a szerves kémia iránt érdeklődő egyetemi hallgatók és középiskolás diákok számára. A verseny célja, hogy a hallgatók elgondolkodtató, érdekes és életszerű szerves és biokémiai problémákkal találkozva próbára tehessék felkészültségüket, problémamegoldó készségüket. 

További információ: http://szkpv.elte.hu

Kapcsolat: Dr. Durkó Gábor, a szervezőbizottság titkára