Dr. Bánóczi Zoltán

Dr. Bánóczi Zoltán

Rövid szakmai önéletrajz:

Bánóczi Zoltán 2003-ban végzett az ELTE okleveles vegyész szakán. PhD fokozatát szintén az ELTE Kémia Doktori Iskolában szerezte 2007-ben. PhD tanulmányai során sejtpentráló peptidek alkalmazhatóságát vizsgálta kis molekulák és peptidek sejtbejuttatására. A doktori fokozat megszerzését követően kémiatanári diplomát  szerzett 2010-ben.  Számos elismerést kapott: Kisfaludy Lajos Alapítvány publikációs díja, Zemplén Géza díj, Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Junior Príma díj- Magyar Tudomány kategória, Akadémiai Ifjúsági Díj.

Oktatási tevékenység:

BSc laboratóriumi gyakorlat

            - Szerves kémiai alaplabor, kémia BSc (őszi félév)

            - Szerves kémia és biokémia laborgyakorlat, környezettan BSc (tavaszi félév)

BSc speciális kollégiumok

            - Szénvegyületek kémiája, környezettan BSc (őszi félév)

MSc laboratóriumi gyakorlat

            - Gyakorlatok a természetes szénvegyületek köréből, (tavaszi félév)

MSc sepciális kollégiumok

            - Szintetikus szerves kémia, (őszi félév)

Kutatási érdeklõdés:

- peptidek és konjugátumaik szintézise,

- irányított hatóanyag szállító rendszerek fejlesztése,

- ferrocén származékok és peptid konjugátumaik szintézise.

Publikációk jegyzéke

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10002145