Dr. Vass Elemér

Dr. Vass Elemér

Rövid szakmai önéletrajz

 • 1965-ben született Marosvásárhelyen (Románia).
 • 1985-90: Tanulmányok a Kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetemen.
 • 1990: Vegyészmérnöki oklevél.
 • 1993-96: Az ELTE TTK Kémia Doktori Iskolájának hallgatója, TMB ösztöndíjas.
 • 1994-1998 között az ELTE Bolyai Kollégiumának tagja.
 • 1997: Ph.D. fokozat. Az értekezés címe: O-S(IV)-O és N-S(IV)-O axiális kötésrendszerű spiro-λ4-szulfánok hidrolízisének mechanizmusa (témavezető: Dr. Ruff Ferenc).
 • 1996-2001 között egyetemi tanársegéd.
 • 1999-2001 és 2004-2005 között Bolyai ösztöndíjas kutató.
 • 2001-2006 között egyetemi adjunktus.
 • 2006 óta egyetemi docens.

Oktatási tevékenység:

 • Infravörös, rezgési cirkuláris dikroizmus (VCD), Raman optikai aktivitás (ROA) és UV-látható spektroszkópiai laboratóriumi gyakorlatok vezetése a Szerves spektroszkópia gyakorlat keretében (Vegyész MSc)
 • Infravörös és Raman spektroszkópiai gyakorlat vezetése az Anyagszerkezet vizsgálati laboratóriumi gyakorlat keretében (Anyagtudomány MSc)
 • UV-, infravörös, elektronikus cirkuláris dikroizmus (ECD) és rezgési cirkuláris dikroizmus (VCD) spektroszkópiai előadások a Szerves spektroszkópia kurzus keretében (Vegyész MSc).
 • Fizikai szerves kémia előadás tartása (PhD kurzus a Hevesy György Kémia Doktori Iskola keretében).
 • Kémiai technológia labor vezetése (Kémia BSc)
 • Rezgési cirkuláris dikroizmus (VCD) és Raman optikai aktivitás (ROA) gyakorlatok vezetése a Szerkezetvizsgáló müdszerek laboratóriumi gyakorlat keretében (Vegyész MSc)
 • Karl Fischer vízmeghatározás és spektrofluorimetria gyakorlatok vezetése az Analitikai kémia II laboratóriumi gyakorlat keretében (Semmelweis Egyetem, gyógyszerészképzés)

Kutatási terület:

 • Hipervalens kén(IV)vegyületek, pl. diarilbisz(aciloxi)- és diaril(acilamino)(aciloxi)spiro-λ4-szulfánok nukleofil reakcióinak kinetikája (1990-1997).
 • Peptidek, peptidmimetikumok, fehérjék térszerkezetének vizsgálata infravörös (FTIR) és kiroptikai (CD, VCD, ROA) spektroszkópiai módszerekkel.
 • Királis szerves molekulák abszolút konfigurációjának és konformációjának meghatározása VCD és ROA spektroszkópiával.
 • Királis szerves ligandumokat tartalmazó átmenetifém-komplexek szerkezetvizsgálata FTIR- és VCD-spektroszkópiával.

Nemzetközi kapcsolatok:

Részvevője volt a Lyon-i Claude Bernard Egyetemmel (1998-1999), a Kyushu-i Műszaki Egyetemmel (1999-2000), a Leuven-i Katolikus Egyetem Kortrijk-i Interdiszciplináris Kutatóközpontjával (2005-2006) kötött kormányközi TéT, a Bielefeld-i Egyetemmel (1999-2013) kötött DAAD-MÖB kutatási együttműködéseknek, valamint a Lengyel Tudományos Akadémia Szerves Kémiai Intézetével kötött MTA-PAS kutatói csereprogramoknak (2005-2013).

Publikációk száma: 102, ebből 92 referált nemzetközi folyóiratban

Publikációs lista (MTMT)

Díjak, elismerések:

 • 1997 Kisfaludy Lajos Alapítvány díja
 • 2003 Bolyai Emléklap (MTA)