Prof. Dr. Perczel András

Rövid szakmai önéletrajz:

Az ELT-n okleveles vegyész diplomát szereztem (1985). Ugyanit egyetemi doktori fokozatot 1988-ban (Peptidek és glikopeptidek szintézise és konformáció-vizsgálata) majd habilitáltam 1999-ben. A kémiai tudomány kandidátusa (C.Sc.) fokozatot 1992-ben (Peptidek és peptidszármazékok szintézise és térszerkezet-vizsgálata elméleti és spektroszkópiai módszerek segítségével), majd az MTA Doktora (D.Sc.) fokozat 1999-ben kaptam (Fehérjék másodlagos szerkezeti elemeinek modellezése szintetikus, spektroszkópiai és számítástechnikai módszerek segítségével). Az MTA levelező tagjává 2010-ben, rendes taggá 2016-ban választott. Az Európai Tudományos Akadémia (Science Europea) 2012-ben, míg a Szent István Tudományos Akadémia 2019-ben választott tagjai közé.

 

Oktatási tevékenység:

BSc kollégiumok:

Szerves III: Biológiai kémia és biokémia (biomolk20em, szerves3k17ea) vegyész alapszak (tavaszi félév)

Szerves és természetes szénvegyületek kémiája (szekemk17ea) biológus alapszak (tavaszi félév)

Molakulaszerkezet és aktivitás (molaktb20ea) biológus alapszak (őszi félév)

MSc kollégiumok:

Szerves IV Biomolekuláris kémia és biokémia (biomolk20em) vegyész (őszi félév)

Kémiai biológia (kembiok18em) Biotechnológus MSc hallgatók (őszi félév)

Speciális kollégiumok:

Biomolekulák NMR spektroszkópiája (bionnmrk20em, bionmrk19em) (őszi és tavaszi félév)

Pulzusszekvenciák az NMR szerkezetkutatásban (KÉM 252) (tavaszi félév)

Fehérjék és peptidek térszerkezetvizsgálata NMR spektroszkópiával (BIO/08/30) (tavaszi félév)

 

Kutatási érdeklődés:

Oligo és polipeptidek, glikopeptidek és foldamerek hagyományos, szilárdfázisú és áramlásos kémiai szintézise, valamint fehérjék bakteriális expressziója. Biomolekulák térszerkezetvizsgálata kisfelbontású (ECD-, VCD- FTIR-) és nagyfelbontású (NMR-) spektroszkópia segítségével. Molekulamodellezés (MM, MD, QM etc.). Fehérje ligand kölcsönhatások feltérképezése, biológiailag fontos rendszerek esetében: Alzheimer-kór, II-típusú cukorbetegség, onkogén fehérjék, vírusfehérjék, stb..

https://prot.chem.elte.hu/

Publikációk jegyzéke