BSc kurzusok

A biológia alapjai

Kötelezően választható tárgy (Kémia BSc 4. félév)
Félév: tavaszi
Óraszám, kredit: 2 óra előadás (3 kredit)
Oktató: Dr. Kele Péter (tárgyfelelős)