BSc kurzusok

Kémiai technológia (előadás)

Kötelező tárgy (Kémia BSc 4. félév)
Félév: tavaszi
Óraszám, kredit: 3 óra előadás + 1 óra gyakorlat
Oktató: Dr. Tolnai Gergely (tárgyfelelős)

Témakörök

A kurzus elején megismerkedünk a vegyipar céljaival általános követelményrendszereivel és alapanyagaival. Röviden megismerjük a technológiai jelölésrendszereket, betekintést nyerünk folyamatábrák és műszaki rajzok készítésének és olvasásának alapjaiba. A vegyipari reakciók és reaktortervezés általános elképzeléseivel ismerkedhetünk meg kémiai és biokémiai üzemi folyamatok ismertetésén keresztül. A vegyipar egyik legfontosabb szakmai kihívása a minőségi paramétereknek megfelelő elválasztástechnika kidolgozása. A kurzus folyamán megismerkedhetünk az extrakciós, adszorpciós, desztillációs és szűrési elven működő elválasztási folyamatok alaptételeivel, az ipari kristályosítás néhány aspektusával. A termékkiszerelésről, formulázásról, megmunkálásról is szó esik. A kurzus végén a mérnöki fejlesztés méretnövelési és biztonságtechnikai kérdéseit tárgyaljuk.

A fejezetek tárgyalása közben fontos vegyipari technológiákon keresztül lesznek bemutatva a fenti művelettani koncepciók, különös tekintettel a Magyarországon fellelhető vegyipari technológiákra.

Számonkérés és értékelés

Félévközi ZH és vizsga, 5 fokozatú értékelés.

Irodalom

  • Concepts of Chemical Engineering 4 Chemists, Stefaan J.R. Simons, 2007, 978-0-85404-951-6
  • André B. de Haan, Process technology – An Introduction, 2015, 978-3-11-033671-9