BSc kurzusok

Polimer kémia

Kötelezően választható tárgy (Kémia BSc 4. félév)
Félév: tavaszi
Óraszám, kredit: 2 óra előadás (3 kredit)
Oktató: Dr. Iván Béla (tárgyfelelős)

Tematika

A polimerek és a belőlük gyártott műanyagok termelése továbbra is a nemzetgazdaságok növekedésénél jóval nagyobb ütemben nő az egész világon. Ezek az anyagok az élet minden területén megtalálhatók, kezdve a napi használati tárgyaktól a számítógépes chipek készítéséig, modern műszaki anyagokig, gyógyászati eszközig, gyógyszerekig, implantátumokig stb. A szóban forgó tantárgy célkitűzése a kémia eme igen fontos ága, vagyis a polimer kémia és a hozzá kapcsolódó előállítási és feldolgozási technológiák alapjainak, valamint környezeti hatásainak a megismertetése. Ennek megfelelően sor kerül a láncpolimerizáció és a lépcsős polimerizáció, a polimerek alapvető fizikai tulajdonságai, a polimerek ipari előállítási eljárásai, a polimerek adalékanyagai, a feldolgozási technológiák, a gyakorlati szempontból legfontosabb polimerek, valamint a polimerek (műanyagok) környezeti vonatkozásai ismertetésére.

Számonkérés és értékelés

Kollokvium.

Irodalom

  • Pukánszky Béla: Műanyagok, BMGE jegyzet, Műegyetemi Kiadó, 2011
  • Kémia (szerk.: Náray-Szabó Gábor), Akadémiai Kiadó, Budapest, 105-109, 387-394, 503-513 oldalak
  • Farkas Ferenc: Műanyagok és a környezet, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000
  • George Odian: Principles of Polymerization, Wiley, Hoboken, 2004
  • THE MACROGALLERIA:  http://www.pslc.ws/macrog.htm