BSc kurzusok

Szerves kémia II. (előadás)

Kötelező tárgy (Kémia BSc 3. félév)
Félév: őszi félévben előadás és gyakorlat
Óraszám, kredit: 3 óra előadás + 1 óra gyakorlat (4 kredit)
Oktatók: Dr. Szabó Dénes (tárgyfelelős), Dr. Láng Emma

Témakörök

 • Alkoholok és éterek
 • Alkoholok előállítása karbonilvegyületekből.
 • Fémorganikus vegyületek.
 • Konjugált telítetlen rendszerek.
 • Aromás vegyületek szerkezete.
 • Az aromás vegyületek reaktivitása.
 • Nukleofil addíciós reakciók aldehidekkel és ketonokkal.
 • Karbonsavak és származékaik.
 • Karbonilvegyületek reaktivitása az α-szénatomon.
 • Enolátok reaktivitása.
 • Aminok

Számonkérés és értékelés

Szóbeli vizsga

Irodalom

 • Solomons, T. W. G.; Fryhle, C. B.; Snyder, S. A.: Solomons’ Organic Chemistry, 12th Global Edition, Wiley, 2016 (ISBN: 978-1-119-24897-2).
 • Náray-Szabó Gábor, Keszei Ernő, Szabó Dénes, Szepes László: Kémia, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005,ISBN 963 05 8240 6
 • Bruckner Győző: Szerves Kémia I-III.