BSc kurzusok

Szerves kémia labor

Kötelező tárgy (Kémia BSc 3. félév)
Félév: őszi
Óraszám, kredit: 8 óra laboratóriumi gyakorlat (8 kredit)
Oktatók: Dr. Szabó Dénes (tárgyfelelős), Dr. Bánóczi Zoltán, Dr. Láng Emma, Dr. Novák Zoltán

Témakörök

A szerves kémiai laboratóriumban használatos műveletek alkalmazása: melegítés, hűtés, kevertetés, szűrés, szárítás, extrakció. Tisztítási műveletek: kristályosítás, desztilláció, vákumdesztilláció, vízgőzdesztilláció, vékonyréteg- és oszlopkromatográfia. Szerves preparátumok tisztaságának meghatározása: olvadáspont, forráspont, törésmutató mérés. Egyszerű szerkezetű molekulák NMR-spektrumának kiértékelése. Egyszerű preparátumok előállításának önálló megtervezése és végrehajtása.

Számonkérés és értékelés

Gyakorlati jegy

Irodalom

Szerves kémiai praktikum, Szerkesztette: Orosz György, Szabó Dénes; ELTE Eötvös Kiadó, 2012, ISBN 978-963-312-129-0