BSc kurzusok

Szerves kémia labor haladóknak

Kötelezően választható tárgy (Kémia BSc 5. félév)
Félév: őszi
Óraszám, kredit: 4 óra laboratóriumi gyakorlat (6 kredit), tömbösítve 8 órás foglalkozások
Oktatók: Dr. Durkó Gábor (tárgyfelelős), Dr. Tolnai Gergely

A tárgyról

A gyakorlat fő célkitűzése – a Szerves kémia 1 laboron szerzett ismeretekre építve – megtanítani a preparatív szerves kémiai laboratóriumban beosztott munkatársként való helytálláshoz szükséges készségeket és lehetőséget biztosítani ezeknek a gyakorlására. 

Tanulási célok

A kurzus végére a hallgató:

1. Képes hatékony munkavégzésre a preparatív szerves kémiai laboratóriumban
2. Képes biztonságosan elvégezni veszélyes laboratóriumi műveleteket, kezelni veszélyes anyagokat
3. Képes kísérleteit úgy dokumentálni, hogy az alapján munkája reprodukálható legyen
4. Képes a preparatív munkához kapcsolódó (irodalmi, kísérleti és analitikai) adatok elemzésére

Tematika

Laboratóriumi alapkészségek: készülékek összeállítása, melegítés, hűtés, kevertetés eszközei, szerves kémiai analízis (vékonyréteg-kromatográfia, NMR), elválasztástechnikai műveletek (pl. extrakció, desztilláció, átkristályosítás, szűrés), munkavégzés nyomás alatti gázokkal. Szerves kémiai szintézisek megtervezése és kivitelezése irodalmi eljárások alapján. A kísérleti munka dokumentálása, adatelemzés. Veszélyes anyagok és hulladékok szakszerű kezelése.

Számonkérés és értékelés

A teljesítményértékelés eszközei: beadandó (irodalmazási, adatelemzési) feladatok, zárthelyi dolgozatok, laborjegyzőkönyv és gyakorlati munka értékelése. A kurzus gyakorlati jeggyel zárul.

Irodalom

  • Orosz György, Szabó Dénes (szerk.): Szerves kémiai praktikum, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012
  • Vogel’s Textbook of Practical Organic Chemistry, 5th Edition, Pearson, 2003.