BSc kurzusok

Szerves kémia szeminárium haladóknak

Kötelezően választható tárgy (Kémia BSc 3. félév)
Félév: őszi
Óraszám, kredit: 1 óra gyakorlat (2 kredit)
Oktató: Dr. Novák Zoltán (tárgyfelelős)

Tematika

Alapvető szerves kémiai reakciók mechanizmusának tárgyalása az elektronáramlás jelölésével feladatok megoldásán keresztül

Számonkérés és értékelés

Írásbeli vizsga a szemeszter végén. Ötfokozatú értékelés.

Irodalom

  • Grossman, Robert B.: The Art of Writing Reasonable Organic Reaction Mechanisms.
  • Clayden, Greeves, Warren: Organic Chemistry