BSc kurzusok

Szeminárium a Szerves kémia (1) előadáshoz

Szabadon választható tárgy (Kémia BSc 2. félév)
Félév: tavaszi
Óraszám, kredit: 2 óra gyakorlat (2 kredit)
Oktató: Dr. Láng Emma (tárgyfelelős)

A kurzus célja

A Szerves Kémia (1) előadáson tárgyalt szerves kémiai alapismeretek, fogalmak, reakciótípusok, reakciómechanizmusok gyakorlása szerves kémiai feladatok, szintetikus problémák megoldásán keresztül.

Tematika

1. Kötések és molekulaszerkezet

2. Szerves vegyületek

3. Sav-bázis reakciók

4. Alkánok és cikloalkánok: elnevezés és szerkezet

5. Sztereokémia

6. Alifás halogénezett szénhidrogének – Nukleofil szubsztitúció

7. Alkének és alkinek I – Elimináció és hidrogénezés

8. Alkének és alkinek II – Addíció és oxidáció

9. Szerkezetvizsgálati módszerek

10. Gyökös reakciók

Számonkérés és értékelés

A szorgalmi időszakban két zárthelyi dolgozat (háromfokozatú értékelés).

Irodalom

Solomons, T. W. G.; Fryhle, C. B.; Snyder, S. A.: Solomons’ Organic Chemistry, 12th Global Edition, Wiley, 2016 (ISBN: 978-1-119-24897-2)