BSc kurzusok

Szeminárium a Szerves kémia (2) előadáshoz

Szabadon választható tárgy (Kémia BSc 3. félév)
Félév: őszi
Óraszám, kredit: 2 óra gyakorlat (2 kredit)
Oktató: Dr. Láng Emma (tárgyfelelős)

A kurzus célja

A Szerves Kémia (2) előadáson tárgyalt vegyülettípusok jellemző fizikai és kémiai tulajdonságainak, reakcióinak (reakciómechanizmusoknak) gyakorlása szerves kémiai feladatok, szintetikus problémák megoldásán keresztül.

Tematika

1. Alkoholok és éterek

2. Alkoholok előállítása karbonilvegyületekből.

3. Fémorganikus vegyületek.

4. Konjugált telítetlen rendszerek.

5. Aromás vegyületek szerkezete.

6. Az aromás vegyületek reaktivitása.

7. Nukleofil addíciós reakciók aldehidekkel és ketonokkal.

8. Karbonsavak és származékaik.

9. Karbonilvegyületek reaktivitása az α-szénatomon.

10. Enolátok reaktivitása.

11. Aminok

Számonkérés és értékelés

A szorgalmi időszakban két zárthelyi dolgozat (háromfokozatú értékelés).

Irodalom

Solomons, T. W. G.; Fryhle, C. B.; Snyder, S. A.: Solomons’ Organic Chemistry, 12th Global Edition, Wiley, 2016 (ISBN: 978-1-119-24897-2)