BSc kurzusok

Természetes szénvegyületek (előadás)

Kötelező tárgy (Kémia BSc 4. félév)
Félév: tavaszi
Óraszám, kredit: 2 óra előadás + 1 óra gyakorlat (6 kredit)
Oktatók: Dr. Perczel András (tárgyfelelős)

Témakörök

  • Aminosavak, peptidek és fehérjék
  • Szénhidrátok
  • Nukleinsavak
  • Lipidek
  • Alkaloidok, vitaminok, antibiotikumok

Számonkérés és értékelés

Írásbeli és szóbeli vizsga

Irodalom

  • T. W. Graham Solomons, Craig B. Fryhle: Organic Chemistry, ISBN 978-1-119-24897-2
  • Bruckner Győző: Szerves Kémia I-III.