BSc kurzusok

Üzemlátogatás

Kötelező tárgy (Kémia BSc 5. félév)
Félév: őszi
Óraszám, kredit: 2 óra gyakorlat (2 kredit)
Oktató: Dr. Tolnai Gergely (tárgyfelelős)

Tematika

A hallgatók gyakorlatban tekinthetik meg magyarországi ipari környezetben a Kémiai technológia tárgyban tanult műveletek gyakorlati megvalósítását.

Számonkérés és értékelés

Elvárás az aktív részvétel. A hallgató képes legyen szóban vagy írásban összefoglalni a látottakat/hallottakat. A félév végén kétfokozatú értékelés.