Tanárszakos kurzusok

Szerves kémia labor kémiatanároknak

Kötelező tárgy (Kémiatanár MEd 6. félév)
Félév: tavaszi
Óraszám, kredit: 4 óra laboratóriumi gyakorlat (4 kredit)
Oktató: Dr. Láng Emma (tárgyfelelős)

A kurzus célja

A szerves kémiai laboratóriumokban alkalmazott eszközök, műveletek megismerése; egyszerű szintetikus módszerek, valamint a vonatkozó biztonságtechnikai ismeretek elsajátítása.

Témakörök

  • A szerves kémiai laboratóriumban használatos műveletek alkalmazásának elsajátítása: melegítés, hűtés kevertetés, szűrés, szárítás.
  • Alapvető tisztítási műveletek megismerése: kristályosítás, közönséges és frakcionált desztilláció.
  • Egyszerű elválasztástechnikai módszerek megismerése: folyadék-folyadék, szilárd-folyadék extrakció.
  • Természetes anyagok izolálása.
  • Félmikro-preparatív módszerek alkalmazása egyszerű szerves vegyületek előállítására.
  • Az előállított vegyületek fizikai állandóinak meghatározása, tisztaságának ellenőrzése: olvadáspont és törésmutató mérés; vékonyréteg-kromatográfia.
  • Szerves molekulák funkciós csoportjainak meghatározása kémiai módszerekkel.

Számonkérés és értékelés

A laboratóriumi gyakorlat kezdetekor un. beugró zárthelyi dolgozat (a gyakorlatra való felkészültség ellenőrzése); a laborgyakorlatokat követően, a szorgalmi időszak végén nagyzárthelyi dolgozat (ötfokozatú értékelés).

Irodalom

Szerves kémiai praktikum, Szerkesztette: Orosz György, Szabó Dénes; ELTE Eötvös Kiadó, 2012, ISBN 978-963-312-129-0