Tanárszakos kurzusok

Szerves kémia szeminárium kémiatanároknak

Kötelező tárgy (Kémiatanár MEd 3. vagy 5. félév)
Félév: őszi
Óraszám, kredit: 2 óra gyakorlat (2 kredit)
Oktató: Dr. Láng Emma (tárgyfelelős)

A kurzus célja

Szerves és természetes szénvegyületek kémiája előadáson tárgyalt szerves kémiai fogalmak, szerves vegyületek fizikai és kémiai tulajdonságainak áttekintése, gyakorlása szerves kémia feladatok, szintetikus problémák megoldásán keresztül.

Témakörök

1. Képletírás a szerves kémiában.

2. Izoméria a szerves kémiában.

3. Aciditás-bázicitás a szerves kémiában.

4. Szerves vegyületek nevezéktana.

5. Alkánok, alkének, alkinek és aromás szénhidrogének fizikai és kémiai tulajdonságai.

6. Alkil-halogenidek fizikai és kémiai tulajdonságai.

7. Alkoholok fizikai és kémiai tulajdonságai.

8. Oxovegyületek fizikai és kémiai tulajdonságai.

9. Karbonsavak és karbonsavszármazékok fizikai és kémiai tulajdonságai.

Számonkérés és értékelés

A szorgalmi időszakban két zárthelyi dolgozat (ötfokozatú értékelés).

Irodalom

Kajtár Márton: Változatok négy elemre, ELTE Eötvös Kiadó (2019)