Biomolekuláris kémia és biokémia

Kötelező tárgy (Vegyész MSc, 1. félév)
Félév: magyar nyelvű előadás az őszi félévben
Óraszám, kredit: 2+1 óra, 4 kredit
Oktatók: Perczel András (tárgyfelelős)

A TÁRGYRÓL

A tárgy elvégzése után a hallgató:
Ismeri a természetes a biomolekulák molekulaszerkezeti és fizikokémiai, valamint legfontosabb NMR / MS tulajdonságait. Ismeri a tárgyalt vegyülettípusok legfontosabb kémiai tulajdonságait, és az ezekhez kapcsolódó alapvető biokémiai reakciómechanizmusokat.
Képes az ezen a szakterületen megszerzett elméleti tudását alapvető gyakorlati (laboratóriumi, vegyipari, környezetvédelmi) problémák megoldására felhasználni.
Képes a szaknyelvi ismereteinek fejlesztésére és annak gyakorlati használatára.
Képes az új tudományos eredmények befogadására és azok alkalmazására.

TÉMAKÖRÖK

Bioaktív polipeptidek és fehérjék
Komplex mono-, oligo- és polisacharidok
Nukleinsav-kémia egyes fejezetei
Egyszerű lipidek, terpének és szteroidk
Alkaloidok II

SZÁMONKÉRÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

A félév végén írásbeli előszűrést követő rövid szóbeli vizsga.

IRODALOM

T. W. Graham Solomons, Craig B. Fryhle: Organic Chemistry, ISBN 978-1-119-24897-2
Bruckner Győző: Szerves Kémia I-III.