Fémorganikus kémia

Kötelező tárgy (Vegyész MSc, 2. félév)
Félév: magyar nyelvű előadás a tavaszi félévben
Óraszám, kredit: 2+1 óra, 4 kredit
Oktatók: Csámpai Antal (tárgyfelelős)

A TÁRGYRÓL

A kurus elvégzésével a hallgató:
Rendelkezik a szerves- és szervetlen kémia elektron- és térszerkezetekre, valamint alapvető reakciókra vonatkozó ismereteivel. Különösen fontos, hogy tisztában legyen a kémiai kötéselmélet „valence-bond” és kvalitatív „MO” leírására vonatkozó törvényszerűségekkel.
Tisztában van a tárgyalt anyag gyakorlati jelentőségével (pl.katalízisen alapuló ipari alkalmazások):
Képes felismerni rokon reakciótípusra is vonatkozó általános törvényszerűségeket, és ismereteit alkalmazni komplex problémák megoldásánál.
Tudja használni az elérhető kémiai irodalmazáshoz szükséges adatbázisokat és egyéb forrásokat.

TÉMAKÖRÖK

Az anyag a következő 2 fő blokkban kerül tárgyalásra:
1.) Fémorganikus vegyületek általános jellemzése: fém-szén kötés, stabilitás, ligandumok, jellemző reakciók (oxidatív addíció, reduktív elimináció, beékelődés, kiékelődés, ligandumon végbemenő átalakulások), általános előállítási módszerek (közvetlen, transzmetalláció, metalláció) 
2.) Fémorganikus vegyületek válogatott elemek szerinti tárgyalása: fizikai tulajdonságok, stabilitás, előállítási módszerek, jellemző kémiai tulajdonságok, felhasználás.

SZÁMONKÉRÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

A félév végén írásbeli vizsga, ötfokozatú értékelés.

IRODALOM

Faigl Ferenc, Kollár László, Kotschy András, Szepes László, Szerves fémvegyületek kémiája, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996.
C. Elschenbroich, Organometallics, Wiley-VCH, Weinheim, 2006.
R. H. Crabtree, The Organometallic Chemistry of the TransitionMetals, John Wiley & Sons. Inc, New-York, 2005
I. Omae, Applications of Organometallic Compounds, John Wiley & Sons. Inc, Weinheim, 1998.