Nyári szakmai gyakorlat

Kötelező tárgy (Vegyész MSc, 3. félév)
Félév: szakmai gyakorlat és projektmunka a 3. félévet megelőző nyári szünetben
Óraszám, kredit: 1 óra, 2 kredit
Oktatók: Novák Zoltán (tárgyfelelős)

A TÁRGYRÓL

A gyakorlat elvégzésével a hallgató:
- Megfelelő szintű tudással rendelkezik a fő kémiai diszciplínák területén.
- Ismeri a kémiai gyakorlati munka módszereit, eszközeit és műveleteit.
- Törekszik új technikák, eljárások elsajátítására, ill. az ismertek rutinszerű alkalmazására
- A feladatokat képes pontosan és szakszerűen elvégezni, mind önállóan, mind együttműködésben

TÉMAKÖRÖK

A kémiai gyakorlati munkához kapcsolódó szakmai tapasztalatszerzés

SZÁMONKÉRÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

Az elvégzett munkáról beszámoló készítése és eljuttatása a tárgyfelelőshöz. Háromfokozatú értékelés.

IRODALOM

Ennél a tárgynál nem releváns.