Biológiailag aktív peptidek

Kötelezően választható tárgy (Vegyész MSc, Gyógyszerkutatás specializáció)
Félév: előadás az őszi (1. vagy 3.) félévben, felváltva magyar vagy angol nyelven
Óraszám, kredit: 2 óra, 4 kredit
Oktatók: Mező Gábor (tárgyfelelős)

A TÁRGYRÓL

Az előadás célja a szerves kémia egy speciális ága, a peptidkémia alapismereteinek elsajátítása, tekintettel a szintézis eljárásokra, védőcsoportokra, kapcsolási eljárásokra, kapcsolószerekre, mellékreakciókra és peptidanalitikára.
Az előadás célja továbbá, hogy a hallgató képes legyen önállóan kiválasztani az adott peptid szintézisére alkalmas legjobb módszereket, képes legyen megtervezni egy szintézist, az adódó problémákat felismerje és tudja korrigálni a laboratóriumi munkában.

TÉMAKÖRÖK

A tárgy bemutatja az iparban máig inkább alkalmazott oldatban történő peptidszintézis eljárásokat, illetve a modern és főleg a kutató laborokban alkalmazott szilárdfázisú peptidszintézis eljárásokat. Ezen belül az előadás foglalkozik a szintézisek során alkalmazott védőcsoportokkal, azok bevitelével és hasításával, a különböző kapcsolási eljárásokkal és kapcsolószerekkel. Fontos téma a szintézis során fellépő mellékreakciók tárgyalása, és azok elkerülésének lehetőségei. Tárgyalásra kerül a különböző eljárások előnye és hátránya. Jól követhető protokollokat és tanácsokat ad a laboratóriumi szintetikus munka elvégzéséhez is, ami különösen azok számára fontos, akik ezen a területen készítik szakdolgozatukat.

SZÁMONKÉRÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

Egy 8 kérdésből álló, az egész előadássorozatra kiterjedő kérdéssort kell megválaszolni írásban, amely két konkrét szintézis tervezést is tartalmaz (egy oldatban és egy szilárd hordozón). Ezután a leírtakat átbeszéljük, és további szóbeli kérdésekre kell a vizsgázónak felelni. A két rész értékeléséből tevődik össze a jegy nagyobb fajsúllyal a szintetikus problémák megoldása a lexikális tudással szemben

IRODALOM

Medzihradszky Kálmán: A természetes peptidek szintézise.    A kémia újabb eredményei 3 (1970)
Bajusz Sándor: Peptidszintézis. A kémia újabb eredményei 47 (1980)
J.M. Stewart, J.D. Young: Solid phase peptide synthesis (Pierce Chemical Company, Rockford, 1984) 
E. Atherton, R.C. Sheppard: Solid phase peptide synthesis: a practical approach (IRL Press, Oxford, England, 1989)
G.A. Grant: Synthetic peptides, a user´s guide (Freeman and Co., New York, 1992)