Biomolekulák NMR spektroszkópiája

Kötelezően választható tárgy (Vegyész MSc, Szerkezetkutatás, Szintetikus kémia specializáció)
Félév: előadás az őszi (1. vagy 3.) félévben, felváltva magyar vagy angol nyelven
Óraszám, kredit: 2 óra, 4 kredit
Oktatók: Perczel András (tárgyfelelős)

A TÁRGYRÓL

A tárgy elvégzése után a hallgató:
Ismeri a szerves és biomolekulák molekula- és elektronszerkezetéből következő legfontosabb NMR-spektroszkópia tulajdonságokat.
Képes az ezen a szakterületen megszerzett elméleti és gyakorlat tudását alapvető laboratóriumi, vegyipari, környezetvédelmi, stb. problémák megoldására felhasználni.
Képes a szaknyelvi ismereteinek fejlesztésére és annak gyakorlati használatára.
Képes az új tudományos eredmények befogadására és azok alkalmazására.

TÉMAKÖRÖK

NMR spektroszkópia alapjai, spinrendszerek
Korszerű 1D-, 2D-, 3D-módszerek az NMR spektroszkópiában
A szorzatoperátor elmélet alapja és egyes fontosabb pulzusszekvenciák értelmezése
Polipeptidek és fehérjék NM R-spektroszkópiája
NMR adta lehetőségek a szerkezet, dinamika és molekuláris kölcsönhatások feltérképezésében

SZÁMONKÉRÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

A félév végén írásbeli előszűrést követő rövid szóbeli vizsga.

IRODALOM

1000 arcú fehérjék / NMR fejezet
NMR of Biomolecules: Towards Mechanistic Systems Biology 1st Edition, Kindle Edition
by Ivano Bertini (Editor), Kathleen S. McGreevy (Editor), Giacomo Parigi (Editor)