Fehérje alapú gyógyszer hatóanyagok analitikája

Kötelezően választható tárgy (Vegyész MSc, Analitika, Gyógyszerkutatás specializáció)
Félév: előadás a tavaszi (2. vagy 4.) félévben, felváltva magyar vagy angol nyelven
Óraszám, kredit: 2 óra, 4 kredit
Oktatók: Urbányi Zoltán (tárgyfelelős), Perczel András

A TÁRGYRÓL

A tárgy elvégzése után a hallgató:

- Ismeri a biotechnológiai alapú gyógyszerek analitikájának alapjait
- Képes  a biotechnológia  eszköztárának alapszintű használatára

TÉMAKÖRÖK

Biotechnológia definíciója / Ereky Károly, Területei, Molekula típusok
Monoklonális antitestek – szerkezet, funkció
Monoklonális antitest hatóanyagokSejtvonal előállítása
Upstream, Midstream, Downstream
Fill and finish
Törzsbankok minősítése

Mikrobiális (E. coli)
Törzs azonosítása
Mikrobiológiai tisztaság
Fágmentesség
Genetikai stabilitás
Plazmid ellenőrzése

Emlős (CHO)
Sejtvonal azonosítása
Mikrobiológiai tisztaság
Vírusmentesség
Genetikai stabilitás
Gén/szekvencia ellenőrzése

Fiziko-kémiai módszerek
Elektroforézis
Redukáló, nem redukáló
Gél, chip
1D, 2D
Kiértékelés, kvantifikálás
Western blot
Izoelektromos fókuszálás (IEF)
Kapilláris elektroforézis

SZÁMONKÉRÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

Kollokvium, A típusú (irásbeli és szóbeli kombinált vizsga), 5 fokozatú értékelés

IRODALOM

S.E.Mikkelsen, E.Cortón, Bioanalytical chemisty, Wiley, New Jersey, 2004.