Gyógyszeripari kutatás és fejlesztés

Természettudományos alapozó tárgy (Vegyész MSc, 1. félév)
Félév: előadás az őszi (1. vagy 3.) félévben, felváltva magyar vagy angol nyelven
Óraszám, kredit: 2 óra, 4 kredit
Oktatók: Kotschy András (tárgyfelelős)

A TÁRGYRÓL

A hallgató a tárgy elvégzését követően:
- Ismeri a gyógyszeripari kutatás-fejlesztés módszereit
- Képes  gyógyszeripari kutatás-fejlesztés  eszköztárának slapszintű használatára

TÉMAKÖRÖK

Szellemi tulajdonvédelmi alapok: 

- A szellemi tulajdonvédelem és az iparjogvédelem alapjai, különféle oltalmi formák. 
- A hazai szabadalmi rendszer és eljárás, nemzetközi szabadalmi rendszerek. 
- Szabadalmak a kémiában és a gyógyszeriparban. 
- Iparjogvédelmi információs rendszer, adatbázisok.

Originális gyógyszerkutatás:

- Az originális gyógyszerkutatás és fejlesztés kockázatai és költségei
- A gyógyszerkutatási célpontok, receptorok
- Szűrővizsgálati rendszerek
- A fejlesztési jelölt tulajdonságai

SZÁMONKÉRÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

Kollokvium,  A típusú (kombinlt írásbenli és szóbeli vizsga), 5 fokozatú értékelés

IRODALOM

Drug Discovery Handbook (ed. S.C.Gad, John Wiley & Sons, 2005)