Heteroaromás vegyületek kémiája

Kötelezően választható tárgy (Vegyész MSc, Gyógyszerkutatás, Szintetikus kémia specializáció)
Félév: előadás az őszi (1. vagy 3.) félévben, felváltva magyar vagy angol nyelven
Óraszám, kredit: 2 óra, 4 kredit
Oktatók: Csámpai Antal (tárgyfelelős), London Gábor, Varga Szilárd

A TÁRGYRÓL

A tárgy célja a szintetikus szerves- és fémorganikus kémia területén használt alapvető reakciótípusok átfogó ismerete. Kiemelkedően fontos, hogy a hallhgató tisztában legyen a kémiai kötéselmélet „valence-bond” és kvalitatív „MO” leírására vonatkozó törvényszerűségekkel. A sztereokémia alapjai. Szerkezet-reaktivitás összefüggések ismerete és értelmezése határszerkezetek és sztérikus kölcsönhatások alapján.
A tárgy elvégzésével a hallgató képes legyen a molekuláris építőelemek racionális kombinációjára. Az elsajátított ismeretek alkalmazásával a hallgató képes legyen komplex szintetikus problémák megoldására, kiaknázva az előállítani kívánt célvegyület retroszintetikus analízisének a lehetőségét. Tudja használni az elérhető kémiai irodalmazáshoz szükséges adatbázisokat és egyéb forrásokat.

TÉMAKÖRÖK

Különböző gyűrűtagszűmú heteroaromás vegyületekhez vezető változatos szintetikus eljárások.
Változatos módszerek a heterociklusos alapvázak funkcionalizásála és funkciós csoportjainak módosítása.
Gyűrűtranszformációs módszerek, az átrendeződési reakciók mechanizmusa.
Lehetőségek gyakorlati szempontból fontos vegyületek (kiemelten gyógyszerhatóanyagok) szintézisére.

SZÁMONKÉRÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

A félév végén írásbeli vizsga, ötfokozatú értékelés.

IRODALOM

John A. Tyrell, Louis D. Quin Fundamentals of Heterocyclic Chemistry ohn Wiley & Sons, 2010.
J. J. Li and G. W. Gribble, Palladium in Heterocyclic Chemistry, Elsevier Science; 2 edition (January 2, 2007)
A. F. Pozharskii, A. T. Soldatenkov, A. R. Katritzky, Heterocycles in Life and Society, John Wiley & Sons, 2011.