Homogén katalízis

Kötelezően választható tárgy (Vegyész MSc, Gyógyszerkutatás, Szerkezetkutatás, Szintetikus kémia specializáció)
Félév: előadás az őszi (1. vagy 3.) félévben, felváltva magyar vagy angol nyelven
Óraszám, kredit: 2 óra, 4 kredit
Oktatók: Novák Zoltán (tárgyfelelős)

A TÁRGYRÓL

A tárgy célja az átmenetifém-katalizált folyamatok elméleti hátterének megismerése és szerves szintetikus alkalmazásainak ismerete, szerves kémiai problémamegoldás, katalitikus folyamatok alkalmazása komplex molekulák szintézistervezésében

TÉMAKÖRÖK

Katalitikus ciklusok elemi lépéseinek tárgyalása (szerkezet-reaktivitás összefüggés)
Alapvető katalitikus átalakítások tárgyalása: hidrogénezés, hidroformilezés, polimerizásió, keresztkapcsolási reakciók, epoxidálás, dihidroxilálás, metatézis, ciklopropanálás, C-H aktiválás, fotokatalizis

SZÁMONKÉRÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

A félév végén írásbeli vizsga, ötfokozatú értékelés.

IRODALOM

Piet W. N. M. van Leeuwen: Homogeneous Catalysis,
Gary O. Spessard, Gary L. Miessler Organometallic Chemistry