Katalízis labor

Kötelezően választható tárgy (Vegyész MSc, Gyógyszerkutatás, Szintetikus kémia specializáció)
Félév: laboratóriumi gyakorlat a tavaszi (2. vagy 4.) félévben, magyar és angol nyelven
Óraszám, kredit: 4 óra, 8 kredit
Oktatók: Novák Zoltán (tárgyfelelős)

A TÁRGYRÓL

A laboratóriumi gyakorlat célja a Homogén katalízis elméleti kurzus keretében megismert tudás alkalmazása gyakorlati feladatok megoldásában
A laboratóriumi gyakorlat elvégzésével a hallgató képes:katalitikus folyamatok kivitelezésére, önálló irodalmazásra és értékelésre, irodalmi eljárások önálló reprodukciójára.

TÉMAKÖRÖK

Kurrens publikációkban bemutatott átmenetifém katalizált folyamatok laboratóriumi kivitelezése és elméleti hátterének önálló feldolgozás és értékelése

SZÁMONKÉRÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

Tudományos publikáció anyagának feldolgozása, irodalmi értékelése előadás formájában. Félév végén írásbeli vizsga a gyakorlati munkához kapcsolódó elméletből. Ötfokozatú értékelés.

IRODALOM

Piet W. N. M. van Leeuwen: Homogeneous Catalysis, Gary O.
Spessard, Gary L. Miessler Organometallic Chemistry.
kurrens katalízis témájú tudományos publikációk (minden évben változó)