Polimer kémia labor

Kötelezően választható tárgy (Vegyész MSc, Gyógyszerkutatás, Szintetikus kémia specializáció)
Félév: laboratóriumi gyakorlat az őszi (1. vagy 3.) félévben, magyar és angol nyelven
Óraszám, kredit: 4 óra, 8 kredit
Oktatók: Iván Béla (tárgyfelelős)

A TÁRGYRÓL

A laboratóriumi gyakorlat elvégzésével a hallgató:
- Rendelkezik a polimerek szintézisének, feldolgozásának és analízisének az alapjaival.
- Képes a kémiai ismeretei alapján ellenőrzés mellett önálló polimer kémiai műveletek elsajátítására és kivitelezésére.

TÉMAKÖRÖK

Ez a laboratóriumi gyakorlat a polimerek előállításának, a kapott anyagok tisztítási eljárásainak az elsajátítását és kivitelezését, a laborgyakorlat során előállított polimerek gélpermeációs kromatográfiai (GPC), valamint spektroszkópiai (NMR, UV, IR) és termikus (DSC) analízisének az elsajátítását és elvégzését foglalja magában.

SZÁMONKÉRÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

Ötfokozatú gyakorlati jegy.

IRODALOM

Az előadás hallgató által jegyzetelt anyaga
George Odian: Principles of Polymerization, Wiley, Hoboken, 2004
THE MACROGALLERIA:  http://www.pslc.ws/macrog.htm