Tömegspektrometria

Kötelezően választható tárgy (Vegyész MSc, Analitika, Gyógysuerkutatás specializáció)
Félév: előadás az őszi (1. vagy 3.) félévben, felváltva magyar vagy angol nyelven
Óraszám, kredit: 2 óra, 4 kredit
Oktatók: Vácziné Dr. Schlosser Gitta Zsófia (tárgyfelelős)

A TÁRGYRÓL

A tárgy célja az analitika és a szerkezetkutatás területén olyan szakemberek képzése, akik a megismert tömegspektrometriás módszereket versenyképes környezetben könnyen alkalmazzák, új módszereket elsajátítanak, a tudományos életben helytállnak.
A tárgy oktatása során a hallgatók megismerkednek a tömegspektrometriás módszerekkel, a tömegspektrométerek működési elvével, a tömegspektrumok értelmezésével. Tárgyalásra kerülnek a csatolt technikák, hangsúlyosan a folyadékkromatográfiával kapcsolt tömegspektrometriás technikák. Megismerkednek a szerkezetkutatási célokra és analitikai feladatok megoldására használt tandem tömegspektrometriás módszerekkel.
Ismeri a tömegspektrométerek működési elvét, típusait, felhasználási területeit, a legfontosabb gyakorlati módszereket.

A tárgy elvégzése után a hallgató:

- Tömegspektrumokat értelmezni tud, birtokában van annak a tudásnak, amely szükséges egy szerves vegyület, peptid vagy fehérje tömegspektrumának alapszintű értelmezéséhez.
- Ismeri a kapcsolt technikákat, ezek felhasználási területeit, alkalmazását.
- Ismeri a tandem tömegspektrometriás módszereket.
- Képes a kémiai kutatásban, fejlesztésben, innovációban használt leggyakoribb tömegspektrométer-típusok működését a gyakorlatban is gyorsan elsajátítani, a kapott eredményeket értelmezni.
- Tömegspektrométerrel kapott adatokat objektíven és kritikusan értékel, felismeri a kellően alá nem támasztott eredményeket.
- Tisztában van azzal, hogy milyen módszert lehet alkalmazni egy adott, tömegspektrometriára épülő analitikai vagy szerkezetkutatási feladat megoldására.

TÉMAKÖRÖK

- Történeti áttekintés, a tömegspektrometria kialakulásának és fejlődésének főbb mérföldkövei
- A tömegspektrométerek általános felépítése és működési elve
- Terminológia, definíciók
- Analizátor típusok és analizátor kombinációk
- Ionizációs módszerek
- Tandem tömegspektrometria
- Kapcsolt technikák
- Ionmobilitás tömegspektrometria

SZÁMONKÉRÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

Fél órás írásbeli vizsga, melynek során a hallgatók két átfogó kérdésre tömören, lényegre törően válaszolnak. Az írásbeli vizsgát azonnal követi a szóbeli vizsga, ahol az írásbeli vizsga értékelése a hallgatóval közösen történik meg. A szóbeli vizsgán a teljes anyagból kérdéseket kaphatnak a hallgatók.

IRODALOM

Buday László, Nyitray László, Perczel András: Ezerarcú fehérjék (Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft., 2018)
Dinya Zoltán: Szerves tömegspektrometria (Debrecen, 2001)